English | नेपाली    
नेपाल सरकार
कृषि बिकास मन्त्रालय
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार बिकास समिति

 

थोक मूल्य विवरण
मितिः  असोज  १०, २०७३समयः बिहान ७ बजे
कृषि उपजईकाइन्यूनतमअधिकतम‌‌औसत

खुद्रा मूल्य विवरण
मितिः  असोज  १०, २०७३समयः बिहान ८ बजे
कृषि उपजईकाइन्यूनतमअधिकतम‌‌औसत

प्रवेश शुल्क ठेक्कामा उठाउने बोलपत्र आव्हानको सूचना(भदौ  १६, २०७३)

प्रवेश शुल्क ठेक्कामा उठाउने बोलपत्र आव्हानको सूचना

अध्यक्ष
काशी राज दहाल

सह–सचिब

कृषि बिकास मन्त्रालय

कार्यकारी निर्देशक
तेजेन्द्र प्रसाद पौडेल
कार्यकारी निर्देशक
सूचना अधिकृत

 

श्री विनय श्रेष्ठ
उप–निर्देशक
फोन नं. ५१२३०८६
इमेलः binaystha@gmail.com